roku,

AKTUALNOŚCI ARCHIWALNE:

15.03.2018

Komunikat Ministra Zdrowia do rodziców w sprawie bezpłatnego szczepienia dzieci (z roczników 2013-2016) przeciwko pneumokokom

14.03.2018

Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej 20 marca 2018 r. ustanowiony przez Światową Federację Dentystyczną

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce w tym dniu przypomina jak duże znaczenie dla ogólnego zdrowia człowieka oraz komfortu jego życia ma higiena i zdrowie jamy ustnej. Adresatami tegorocznej akcji są kobiety w ciąży i młode matki.

Próchnica zębów jest jedną z najpowszechniejszych chorób na świecie. Według danych FDI 90% populacji zmaga się z problemami dotyczącymi jamy ustnej. Próchnica wywołana jest przez drobnoustroje, które przenoszą się z zęba na ząb. U dziecka nieleczone zęby mleczne z aktywnymi zmianami próchnicowymi powodują, że wyrzynające się u niego w wieku 5 - 6 lat zęby stałe są bardzo podatne na próchnicę. Stan zdrowia jamy ustnej matki ma również znaczenie w występowaniu wczesnej próchnicy u dzieci. Dlatego też, aby zapobiec wczesnym zakażeniom jamy ustnej dziecka, matka powinna wyleczyć wszystkie swoje zęby w czasie ciąży.

Poniżej zamieszczono w formie elektronicznej broszurę pt. "Jak chronić dziecko przed próchnicą". Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce zachęca wszystkich, a szczególnie kobiety w ciąży i młode mamy do zapoznania się z jej treścią i zastosowania się do zawartych w niej zaleceń.

Jak ochronić dziecko przed prochnicą

26.02.2018

KONKURS "SZKOŁA WOLNA OD UŻYWEK"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce informuje, że Główny Inspektor Sanitarny w Warszawie organizuje w pierwszej połowie 2018 roku II edycję konkursu pt. "Szkoła wolna od używek". Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadgimnazjalnych, które zrealizowały bądź zrealizują program edukacyjny "ARS, czyli jak dbać o miłość?".

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i opisaniu projektu edukacyjnego przez zespół projektowy składający się z nauczycieli i uczniów oraz przesłaniu go do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sokółce w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 roku.

Z nadesłanych prac zostanie wyłoniona 1 praca i przesłana do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Białymstoku. Na poziomie wojewódzkim jury wytypuje 1 pracę i prześle do Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie.

Ostatecznie konkurs zostanie rozstrzygnięty na poziomie krajowym - Komisja konkursowa wyłoni 3 laureatów w terminie do 4 czerwca 2018 roku.

Na laureatów Konkursu czekają atrakcyjne nagrody!

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.szkolawolnaoduzywek.pl

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce zachęca do wzięcia udziału w konkursie.

29.01.2018

Światowy Dzień Walki z Rakiem - 4 luty 2018 rok

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce informuje, że w dniu 4 lutego 2018 na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Rakiem.

Choroby nowotworowe są drugą pod względem częstości przyczyną umieralności ludzi w Polsce, a wcześnie wykryte dają szansę na wyzdrowienie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce przypomina o możliwości skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych w ramach następujących programów finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia :

- programu profilaktyki raka szyjki macicy dla kobiet w wieku od 25 - 59 lat, polegającego na wykonaniu badań cytologicznych co 3 lata i co roku - dla kobiet obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV).

- programu profilaktyki raka piersi dla kobiet w wieku od 50 - 69 lat, polegającego na wykonaniu mammografii piersi co 2 lata i co roku dla kobiet, których członkowie rodziny chorowali na raka piersi.

- programu profilaktyki raka jelita grubego dla osób w wieku od 55 do 64 lat, polegającego na wykonaniu kolonoskopii. W ramach programu kolonoskopię mogą wykonać również osoby w innym wieku:

Niestety, mieszkańcy powiatu sokólskiego w niewystarczającym stopniu korzystają z zalecanych w/w badań profilaktycznych, np. w 2017 r. :

- z populacji 15588 kobiet kwalifikujących się do badań w kierunku raka szyjki macicy- badaniom

poddało się tylko 25,5 % tj. 3984 kobiety ,

- z populacji 8941 kobiet kwalifikujących się do wykonania mammografii - badaniom poddało się 44 %

tj. 3942 kobiety.

Powszechnie uznaje się, że ryzyko zachorowania na nowotwory może ulec zmniejszeniu między innymi poprzez:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce zachęca mieszkańców do troski o swoje zdrowie poprzez zdrowy styl życia i korzystanie z bezpłatnych badań w ramach programów walki z rakiem.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce

Jadwiga Bieniusiewicz

01.12.2017

Rozpoczęcie realizacji XII edycji programu "Trzymaj formę" w szkołach powiatu sokólskiego.

W roku szkolnym 2017/2018 w powiecie sokólskim do programu przystąpiło 20 szkół podstawowych. 29.11.2017 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sokółce odbyło się szkolenie zorganizowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce, przygotowujące koordynatorów szkolnych do programu "Trzymaj formę". Tematem szkolenia były:

Uczestnicy szkolenia -nauczyciele zostali wyposażeni w materiały edukacyjne ( broszury, plakaty i podręczniki dla nauczyciela). W ramach szkolenia zaprezentowano działanie analizatora składu masy ciała- wykonując pomiary dla nauczycieli.


27.11.2017

01.12.2017 r. - Światowy Dzień Walki z AIDS

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce w Światowym Dniu Walki z AIDS obchodzonym 1 grudnia, zachęca mieszkańców powiatu do podjęcia rozmów w rodzinie na trudny temat jakim jest zakażenie HIV i choroba AIDS. Mimo to, ze potencjalnemu Polakowi wydaje się, że wie wszystko na ten temat warto przypomnieć czym jest wirus i jakie są drogi zakażenia. Wirus HIV to ludzki wirus upośledzenia odporności, który niszczy układ odpornościowy zakażonej osoby. Do zakażenia dochodzi poprzez krew, kontakty seksualne i z matki na dziecko. Zakażony organizm po pewnym czasie przestaje się bronić przed chorobami. Zakażenie HIV nie daje charakterystycznych objawów. Można nawet przez 10-12 lat nie wiedzieć o tym, że uległo się zakażeniu. Osoba, która nie wie, że żyje z HIV, może zachorować na AIDS. Może też zakażać innych. Dlatego też warto rozmawiać i warto się badać.

Już od 17 listopada 2017 roku trwa zainicjowana przez Krajowe Centrum ds. AIDS kampania edukacyjna #mamczasrozmawiac - "Mam czas rozmawiać" promująca dialog międzypokoleniowy o zdrowiu.

Szacuje się, że 30-35 tys. Polaków jest zakażonych wirusem HIV, a 50% z nich o tym nie wie i może nieświadomie zakażać. Według danych statystycznych, w okresie od 1 stycznia do 15 listopada 2017 na AIDS zachorowało w Polsce - 98 osób, w województwie podlaskim - 10, w powiecie sokólskim nie było zachorowań. Natomiast zarejestrowano: w Polsce -1313 nowych zakażeń HIV, w województwie - 37, w powiecie sokólskim - 1.

Osoba, która wie, że jest zakażona HIV, ma szansę zadbać o zdrowie swoje i swoich bliskich, uchronić się przed rozwinięciem pełnoobjawowego AIDS poprzez terapię antyretrowirusową.

W województwie podlaskim badania w kierunku HIV prowadzone są bezpłatnie w:

W laboratorium w SP ZOZ w Sokółce i w innych laboratoriach diagnostycznych można odpłatnie, za niewielką kwotę wykonać badanie w kierunku HIV. Zalecane jest jednak korzystanie z punktów konsultacyjno-diagnostycznych, w których prowadzone jest poradnictwo przed i po teście.

Spoty do pobrania z kampanii "Mam czas rozmawiać":

14.10.2017

Światowy Dzień Rzucenia Palenia Tytoniu - 16 listopada 2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce uprzejmie informuje, że dzień 16 listopada obchodzony jest jako ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCENIA PALENIA TYTONIU.

Co roku 16 listopada, miliony palaczy na całym świecie powstrzymuje się od palenia tytoniu.

Jest to świetna okazja do całkowitego rozstania się z nałogiem.

Kampania społeczna z okazji Światowego Dnia Rzucenia Palenia Tytoniu skierowana jest do całego społeczeństwa.

Jej celem będzie dostarczenie społeczeństwu informacji w zakresie zysków płynących z niepalenia oraz aspektów prawnych/zdrowotnych i społecznych związanych z problemem palenia tytoniu.

Światowy Dzień Rzucenia Palenia Tytoniu jest okazją do ogólnospołecznej akcji edukacyjnej nt. zdrowotnych następstw palenia tytoniu oraz zachęcającej do wyboru zdrowego stylu życia wolnego od dymu tytoniowego.

Mimo, iż w ostatnich latach liczba palących Polaków spada, to dane epidemiologiczne wciąż są zatrważające. Liczba zgonów spowodowanych paleniem tytoniu wynosi w Polsce blisko 67 tys. rocznie. Najczęstszą przyczyną zgonów są nowotwory płuc powstałe w wyniku palenia papierosów (około 90 % chorych na raka płuc to palacze). Choroby odtytoniowe obejmują również 14 innych nowotworów oraz kilkadziesiąt chorób układu krążenia, układu oddechowego i innych narządów.

Naukowcy dowiedli, że każdy papieros skraca życie palaczowi o kilka minut. Wynika to z tego, że każdy nałogowy palacz z własnej głupoty i na własne życzenie, skraca swe życie o parę lat. Z drugiej strony , szkodząc sobie, szkodzi także innym.

Bierne palenie jest bardzo szkodliwe, gdyż dym nikotynowy jest silną trucizną i zawiera wiele szkodliwych substancji chemicznych.

W przypadku kobiet w ciąży wpływa negatywnie na rozwój dziecka. Dzieci palaczek rodzą się mniejsze, niedotlenione, częściej chorują i gorzej się rozwijają. Niewątpliwie, każdy palacz na co dzień nosi znamiona swego nałogu. Poszarzała cera, żółte zęby i palce, ubranie nieświeże, przesiąknięte wonią papierosów. Wygląd ten jest zaprzeczeniem człowieka zdrowego, wysportowanego, eleganckiego, z niechęcią widzianego wśród ludzi, prowadzących zdrowy tryb życia. Z pewnością relacje towarzyskie i między jednymi i drugimi prowadzą do konfliktów, a bezkarność palaczy i arogancja wobec niepalących, stwarza niemiłą, nerwową atmosferę.

Następne zagadnienie to ekonomiczne skutki palenia papierosów. Ceny ich są bardzo wysokie i miesięczny wydatek na ich zakup jest bardzo znaczący. W sposób zasadniczy obniża budżet domowy palacza.

Podsumowując nałóg palenia papierosów jest bardzo niebezpieczny, zagraża zdrowiu i życiu człowieka. wielu palaczy zapada na poważne choroby, znaczna ich część przedwcześnie umiera, powinniśmy na każdym kroku szerzyć zasady zdrowego trybu życia, a papierosom mówić "NIE"!

Dlatego: "RZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI".

04.10.2017

Odświeżona strona "Szczepienia.info"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce informuje, iż Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład Higieny uruchomił od września 2017 r., nową, gruntownie odświeżoną i uaktualnioną odsłonę portalu informacyjnego Szczepienia.info: www.szczepienia.info.

Misją NIZP- PZH jest przekazanie bezstronnych, obiektywnych informacji na temat szczepionek i szczepień. Portal należy do sieci Vaccine Safety Net (VSN) i posiada akredytację Światowej Organizacji Zdrowia jako platforma wiedzy na temat szczepień dla rodziców i osób zainteresowanych tą tematyką. Informacje na portalu są przygotowywane przez ekspertów NIZP-PZH oraz współpracujących lekarzy wakcynologów, w oparciu o aktualne fakty naukowe. PZH zaprasza również do polubienia profilu na Facebooku www.facebook.com/Szczepienia.info oraz aktywny udział w dyskusjach w tym kanale.

27.09.2017

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU STYPENDIALNEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018
DLA MŁODYCH OSÓB ŻYJĄCYCH Z PROBLEMEM HIV

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce informuje, że Fundacja Edukacji Społecznej realizuje program stypendialny na rok szkolny 2017/2018 dla młodych osób żyjących z problemem HIV w Polsce.

W ramach stypendium finansowany jest pełny, roczny kurs języka lub inny podnoszący kwalifikacje naukowe bądź zawodowe stypendysty, w cenie pomiędzy 2 a 3 tys. zł.

Program stypendialny przeznaczony jest dla osób w wieku od 7 do 25 lat. Warunkiem otrzymania stypendium jest pomyślne przejście procesu rekrutacji, który polega na wypełnieniu arkusza online znajdującego się pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc4B0Wr0rGfhqWeCZo3-tgBne7o7qP3dWhtgk5ODU7pO6K4A/viewform

Uzyskane informacje będę służyć do stworzenia publikacji naukowej dotyczącej sytuacji psychospołecznej młodych ludzi z zachowaniem ich pełnej anonimowości. Po wypełnieniu ankiety i otrzymaniu informacji o przyznaniu stypendium osoba sama wybiera szkołę językową bądź placówkę oświatową, w której chce odbyć roczny kurs. Następnie dane dotyczące wybranego kursu oraz informację o sposobie płatności przesyła mailowo na adres projekttestinfo@gmail.com - na tej podstawie księgowość Fundacji Edukacji Społecznej wykona przelew za wybrane zajęcia.

Obecnie Fundacja Edukacji Społecznej dysponuje jeszcze 30 wolnymi miejscami na najbliższy rok szkolny. Pierwszy etap rekrutacji trwa do 30.09.2017.

W celu ochrony danych osobowych placówka, do której będzie uczęszczać stypendysta nie dostaje żadnej informacji na temat warunków programu stypendialnego i sytuacji społeczno-zdrowotnej stypendysty.

Po otrzymaniu aplikacji pracownik Fundacji Edukacji Społecznej skontaktuje się ze stypendystami drogą mailową lub telefonicznie.

29.08.2017

Akademia Pozytywnego Życia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce informuje, że Fundacja Edukacji Społecznej w Warszawie opracowała projekt pt. "Akademia Pozytywnego Życia", w ramach którego odbywają się bezpłatne konsultacje indywidualne, spotkania i warsztaty edukacyjne dla osób zakażonych wirusem HIV, ich rodzin i przyjaciół. Uruchomiono również infolinię pod numerem telefonu 800 14 14 23 czynną od poniedziałku do środy w godzinach 16.00 - 19.00 oraz w piątki w godzinach 16.00 - 20.00.

Czas trwania projektu VI- XII 2017 roku.

Prowadzący zajęcia zapraszają wszystkich, którzy potrzebują wsparcia i informacji o życiu z wirusem HIV.

Zapisy są przyjmowane w siedzibie Fundacji Edukacji Społecznej przy ul. Sewerynów 4/100 w Warszawie i pod numerem tel. (22) 646 48 86 (pon-pt w godz. 9.00-15.00) lub pod adresem e-mailowym: fes@op.pl.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie Fundacji: https://fes.edu.pl/akademia-pozytywnego-zycia-2017,6199/

W załączeniu plakat i ulotka.

07.08.2017

FONTANNY NIE SĄ MIEJSCEM PRZEZNACZONYM DO KĄPIELI!!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce ostrzega przed wchodzeniem do miejskich fontann.

Fontanny instalowane poza budynkami m.in. w parkach, ulicach mogą czasami stwarzać zagrożenie dla zdrowia osób przebywających w ich sąsiedztwie lub korzystających z nich. Ma to miejsce w przypadku ich niewłaściwego zaprojektowania i utrzymania, a także niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z nich, w tym np. picia wody lub kąpieli oraz pływania w otwartym zbiorniku fontanny.

Zagrożenia dla zdrowia mogą się wiązać przede wszystkim z piciem wody z fontanny, jak też kąpielą lub zabawą w wodzie. Ryzyko to jest mniejsze gdy woda w fontannie jest dezynfekowana, gdy nie podlega recyrkulacji oraz gdy odpływ wody ze zbiornika następuje w krótkim czasie, maksymalnie kilku godzin. W przypadku gdy zbiornik tego rodzaju wykorzystywany jest jako brodzik, co bez uzdatniania wody nie powinno mieć miejsca, do wody mogą przenikać bakterie i grzyby będące mikroflorą powłok ciała, w tym S. aureus (gronkowiec złocisty) i dermatofity.

Woda w fontannach zwykle charakteryzuje się niską barwą i mętnością, w związku z czym mylnie i bezzasadnie uważana jest potocznie za wodę czystą, o jakości bezpiecznej dla zdrowia, zdatną do picia i kąpieli. Tymczasem wizualna czystość wody nie zawsze świadczy o jej czystości mikrobiologicznej.

Na czystość mikrobiologiczną wody będącej w obiegu tych obiektów wpływają między innymi: jakość materiałów instalacyjnych, ich podatność na tworzenie biofilmu, obecność osadów, korozja, temperatura wody. Istotną rolę w zanieczyszczeniu wody w fontannach odgrywają również źródła zewnętrzne takie jak: zanieczyszczenia mikrobiologiczne pochodzące od zwierząt (ptaki, psy, koty, itp.) oraz ludzi, ponadto w fontannach z otwartym zbiornikiem woda może podlegać skażeniu fekalnemu mikroorganizmami obecnymi w odchodach zwierzęcych m. in. E. coli, enterokoki-paciorkowce kałowe, w wodzie mogą być również obecne wirusy (enterowirusy, norowirusy) oraz pierwotniaki pasożytnicze (Giardia -lamblia, Cryptosporidium).

Fontanny są źródłem aerozolu wodnego, który może nieść ze sobą zanieczyszczenia mikrobiologiczne powstające w wyniku kolonizacji bakterii występującej w wyniku nagrzania wody do temperatury 25-45 stopni Celsjusza. Istotnym zagrożeniem może być występowanie w aerozolu bakterii z rodzaju Legionella, które w przypadku inhalacji mogą prowadzić do zachorowań na legionelozę (przebiegającej jako zapalenie płuc lub gorączka Pontiac). Zakażenie następuje drogą wziewną, zagrożenie stwarza więc samo przebywanie w pobliżu źródła aerozolu.

Nadmienia się, że zgodnie z kompetencjami Państwowa Inspekcja Sanitarna nadzoruje jakość wody w wodociągach zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz przeznaczoną do kąpieli. W związku z tym, iż fontanny miejskie nie mają takiego przeznaczenia nie są nadzorowane.

29.06.201726.06.201712.06.2017

Najlepsza w Polsce z wiedzy o zdrowym stylu życia - Kamila Karpienko - uczennica kl. II Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce

08.06.2017 roku odbył się Ogólnopolski Konkursu Wiedzy o Zdrowym Stylu Życia zorganizowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie i Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w Warszawie w ramach programu edukacyjnego "Trzymaj Formę". Do konkursu przystąpiło 21 uczniów wyłonionych drogą eliminacji z grupy ok.6500 uczniów szkół gimnazjalnych z całej Polski.
W rywalizacji o tytuł laureata konkursu ogólnopolskiego brało udział pięć uczennic szkół gimnazjalnych z powiatu sokólskiego:

Konkurs przebiegał w dwóch etapach : części pisemnej trwającej 45 minut i części praktycznej polegającej również na rozwiązywaniu zadań w formie pisemnej - trwający 60 minut. Do części praktycznej przystąpiło 7 uczniów w tym Kamila Karpienko i Maria Kułakowska.
Kamila Karpienko wykazała się największą wiedzą. Tuż za nią były:

Konkurs obejmował zagadnienia dotyczące: żywienia, aktywności fizycznej oraz wiedzy konsumenckiej.

Główna uroczystość odbyła się w Głównym Inspektoracie Sanitarnym w Warszawie. Organizatorzy konkursu celem rozładowania napięcia związanego z konkursem zorganizowali wiele atrakcji dostarczając miłych wrażeń uczestnikom konkursu jak i ich opiekunom. Zwiedzano Stadion Narodowy już przygotowany do meczu Polska - Rumunia oraz zorganizowano rywalizacje sportowe na kręgielni.

Każdy z uczestników konkursu został nagrodzony. Fundatorami nagród byli: Główny Inspektor Sanitarny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców.

Opracowała Barbara Grynczel
Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV / AIDS
25 maja 2017 roku - zakończona

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce informuje, że 25.05.2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku odbył się Etap wojewódzki Olimpiady wiedzy o HIV / AIDS , w którym wzięło udział trzech laureatów z powiatu sokólskiego:

Aleksandra Drożdżewicz zajęła II miejsce w województwie.

Do konkursu przystąpiło 42 uczniów. Konkurs przebiegał dwuetapowo. Pierwszy etap wyłonił laureata I miejsca. Drugi etap (dogrywka) laureatów drugiego i trzeciego miejsca. W dogrywce Aleksandra Drożdżewicz zdobyła największą liczbę punktów.

Uczniowie reprezentujący powiat sokólski wykazali się dużą wiedzą - osiągnęli wysoką liczbę punktów za napisanie testu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce gratuluje sukcesu i dziękuje uczniom oraz opiekunom za włożoną pracę w przygotowanie do olimpiady.Światowy Dzień Bez Tytoniu - 31 maja 2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce uprzejmie informuje, że dzień 31 maja obchodzony jest jako ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU.

Światowy Dzień bez Tytoniu to ważna data w kalendarzu promocji zdrowia - dzień, który służy zwróceniu uwagi na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami używania tytoniu. Jest to świetna okazja do całkowitego rozstania się z nałogiem.

Palenie tytoniu jest na świecie uznawane za przyczynę prawie 4 milionów zgonów rocznie. Oznacza to, że z powodu tzw. chorób odtytoniowych umiera dziennie 11 tys. palaczy. W Polsce choroby te są przyczyną zgonu co drugiego palacza w wieku 35-69 lat. Każdy papieros skraca życie średnio o 5,5 minuty, czyli przeciętny palacz dobrowolnie rezygnuje z 5 lat życia. Palenie stanowi największe i jednocześnie możliwe do prewencji śmiertelne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Jest przyczyną większej liczby zgonów niż AIDS, alkoholizm, wypadki samochodowe, narkotyki, pożary, zabójstwa i samobójstwa razem wzięte.

Palenie tytoniu stanowi jeden z priorytetów w założeniach polityki zdrowotnej Rządu RP określonej między innymi w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995r (Dz.U. z 2015r. poz. 298. z późn. zm).

Palenie papierosów jest niebezpiecznym uzależnieniem, niosącym za sobą wiele negatywnych skutków. Sięgając po papierosa nie zdajemy sobie sprawy, jak szybko możemy wpaść w nałóg. Niewinne branie papierosa, "puszczanie dymka" dla szpanu, mody czy towarzystwa, często kończy się tym, że człowiek staje się ofiarą nikotyny; bez papierosa nie może żyć, funkcjonować, staje się nerwowy i niecierpliwy, pali bo czuje głód nikotynowy i musi.

Zanim sięgniemy po papierosa, zastanówmy się, czy palenie papierosów szkodzi? Jakie skutki ponosimy?

"Światowy Dzień bez Tytoniu" to odpowiednia chwila do walki, w której nagrodą jest życie i zdrowie każdego człowieka.Najlepsi w powiecie z wiedzy o HIV/AIDS

Konkurs z 12.05.2017 został rozstrzygnięty.

W powiecie sokólskim do olimpiady przystąpiło 23 gimnazjalistów. Eliminacje miały charakter dwuetapowy. Przez pierwsze 60 minut uczniowie zmagali się z rozwiązaniem testu składającego się 30 pytań zamkniętych i dwóch pytań otwartych, za który można było otrzymać 37 punktów. Pierwszy etap wyłonił laureatkę pierwszego miejsca z liczbą 34 punktów za rozwiązanie testu. Natomiast o 2 i 3 miejsce walczyło 5 osób, które otrzymały jednakową liczbę punktów - 33. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą.

Ostatecznie zwycięzcami zostali:

Zwycięzcy szczebla powiatowego będą reprezentować powiat sokólski w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 25 maja 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku, ul Wyszyńskiego 1.

Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni. Nagrody ufundowali: Starosta Sokólski, Burmistrz Sokółki oraz organizatorzy szczebla wojewódzkiego.

Opracowała Barbara Grynczel
Powiatowa Olimpiada Wiedzy o HIV / AIDS
12 maj 2017 roku, godzina 10.00
Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce informuje, że 12.05.2017 roku odbędzie się Etap powiatowy Olimpiady wiedzy o HIV / AIDS , do której przystąpią uczniowie z czterech szkół gimnazjalnych z powiatu sokólskiego: Gimnazjum z Zespołu Szkół w Sidrze, Gimnazjum Nr 1 w Sokółce, Gimnazjum Nr 2 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sokółce i Gimnazjum Nr 3 z Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce.

Wcześniej w szkołach tych odbyły się eliminacje klasowe i szkolne. W eliminacjach powiatowych weźmie udział 23 uczniów.

Organizatorami olimpiady w powiecie sokólskim są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce, Burmistrz Sokółki i Starosta Sokólski.

Wszyscy uczestnicy etapu powiatowego zostaną nagrodzeni. Nagrody ufundowali: Burmistrz Sokółki i Starosta Sokólski.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce życzy wszystkim uczestnikom sukcesów.

Trzech laureatów z powiatu sokólskiego weźmie udział w eliminacjach wojewódzkich w Białymstoku.28 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce odbył się etap powiatowy "Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę."

W konkursie wzięli udział następujący uczniowie:

Etap powiatowy podobnie jak etap szkolny został przeprowadzony on-line za pośrednictwem Internetowego Systemu Konkursowego. Zadaniem uczniów było samodzielne rozwiązanie 40 zadań konkursowych losowanych automatycznie przez system dla każdego ucznia, w ciągu 45 minut.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.konkurs.trzymajforme.pl oraz www.trzymajforme.pl do dnia 19 maja 2017 roku. Po tym terminie wyniki uczniów danej szkoły będą również dostępne w ramach Internetowego Systemu Konkursowego w zakładce "Moje konto".

Organizatorami konkursu są: Główny Inspektor Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców w Warszawie. Etap powiatowy konkursu zorganizował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce, ufundował nagrody wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom.

PPIS w Sokółce życzy uczniom zakwalifikowania się do etapu ogólnopolskiego.

Opracowała: Barbara Grynczel
Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu sokólskiego w roku 20167 kwietnia - Światowy Dzień Zdrowia 2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce informuje, że w roku 2017 Światowy Dzień Zdrowia poświęcony będzie tematyce depresji.

7 kwietnia, jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie zdrowia publicznego - Światowy Dzień Zdrowia, obchodzony co roku w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Hasło tegorocznej kampanii: "Depresja - porozmawiajmy o niej".

Zwykła rozmowa zazwyczaj jest pierwszym krokiem do wyzwolenia działań na rzecz zdrowia.

Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na aktywność w życiu społecznym osób dotkniętych tą chorobą.

Prowadzi również do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi oraz do utraty zdolności radzenia w życiu. W najgorszym przypadku depresja może być przyczyną samobójstw, które znajdują się na drugim miejscu jako przyczyna zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat.

Jednak depresji można zapobiegać i można ją leczyć. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać lub leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy.

Ogólnym celem kampanii , która rozpoczyna się 10 października 2016 czyli w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego jest doprowadzenie do tego, aby we wszystkich krajach więcej osób cierpiących na depresję szukało pomocy i ją otrzymało.

Realizując swoje zadania staramy się osiągnąć jak najlepsze efekty. Uważamy, że społeczeństwo powinno więcej wiedzieć o depresji, jej przyczynach i możliwych konsekwencjach, jak również o tym, jaka jest lub może być dostępna pomoc w celu zapobiegania depresji lub jej leczenia.

Osoby dotknięte depresją szukają pomocy, a dzięki większej świadomości dobrze poinformowanych ich rodzin, przyjaciół i znajomych otrzymają odpowiednią pomoc.

Główne założenie kampanii

Głównym założeniem kampanii jest wskazanie, jak ważne jest mówienie o depresji. Nawiązywanie do tematu depresji, rozmowa z członkiem rodziny, przyjacielem lub pracownikiem opieki zdrowotnej czy też w większej grupie (w szkole, miejscu pracy, miejscach spotkań towarzyskich, w mediach informacyjnych, w blogach , w mediach społecznościowych), powinno zachęci większą liczbę osób chorych na depresję do szukania pomocy.
"Melanż. Oczekiwania vs. Rzeczywistość"
II -III 2017
ogólnopolska kampania realizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Kampania adresowana jest do młodzieży, a także do rodziców, opiekunów i pedagogów.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek oraz uzmysłowienie dorosłym skali problemu.

Jak wynika z przeprowadzonych w styczniu 2017 roku badań, 90% polskich nastolatków ma za sobą pierwsze doświadczenia z alkoholem, dwie trzecie paliło przynajmniej raz w swoim życiu papierosy, a co trzeci marihuanę i substancje podobne.

Dla potrzeb kampanii powstała strona internetowa http://melanz.tv/kampania, na której znajdują się spoty video przeznaczone dla młodzieży i szereg materiałów edukacyjnych pomagających m.in. zrozumieć, jak rozmawiać z nastolatkami o używkach oraz jak rozpoznać pierwsze oznaki uzależnienia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce nakłania do refleksji i zachęca do obejrzenia spotów oraz zapoznania się ze stroną internetową kampanii.

Opracowała Barbara GrynczelOcena sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi na terenie powiatu sokólskiego od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku oraz w porównywalnym okresie 2015 rokuKampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta przypomina".

Adresowana jest do wszystkich osób, jak i tych, które spotykają się z problemami korzystając z opieki zdrowotnej. Każdy w pewnej chwili może stać się pacjentem i powinien wiedzieć jak poradzić sobie w polskiej służbie zdrowia. W tym celu Rzecznik Praw Pacjenta- (centralny organ rządowy, który został powołany do ochrony praw pacjenta) opracował trzy spoty internetowe dostarczające niezbędnej wiedzy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce wspierając działania kampanijne zachęca mieszkańców powiatu do zapoznania się z przedstawionymi powyżej materiałami. Wiedza o przysługujących pacjentom prawach może wyjaśnić wiele kwestii, przyczynić się do rozwiązania szeregu problemów, z którymi borykają się pacjenci, jak też zapobiec powstawaniu tych problemów.ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HBV I HCV

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce informuje o uruchomieniu przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny drugiej edycji bezpłatnych szkoleń stacjonarnych adresowanych do pracowników sektora ochrony zdrowia oraz pracowników sektora usług pozamedycznych.Nowa kampania społeczna związana z czerniakiem

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce informuje o kampanii społecznej dotyczącej profilaktyki i edukacji w zakresie czerniaka skóry.

Celem kampanii "CZERNIAK to może być TO. Sprawdź TO" jest zmiana podejścia i postaw ogółu społeczeństwa. Większość Polaków wie, co to jest czerniak, ale tylko co 6 z nich zbadał się u dermatologa lub onkologa, a 85% Polaków nigdy nie odwiedziło lekarza, by zbadać podejrzane znamię.

Czerniak jest jednym z najgroźniejszych nowotworów skóry. Ze względu na wyjątkową złośliwość tego "raka" największą rolę w walce z nim odgrywa profilaktyka i wczesne rozpoznanie choroby. Wczesne wykrycie zmiany nowotworowej pozwala w 90 proc. przypadków czerniaka wyleczyć go chirurgicznie. Tymczasem w Polsce czerniaka rozpoznaje się zbyt późno, dlatego 1 na 3 pacjentów umiera z powodu tej choroby.

Typowy czerniak to zmiana, która rozwinęła się na skórze, na której nie znajdowały się wcześniej znamiona barwnikowe (tzw. pieprzyki) lub jest zmianą istniejącego już znamienia. Charakteryzuje się asymetrycznym kształtem, nierównym brzegiem, niejednorodnym zabarwieniem oraz średnicą przekraczającą 5 mm.

Na czerniaka może zachorować każdy ale najbardziej narażone są na niego osoby korzystające z solarium, opalające się z dużym trudem lub wcale, osoby u których w rodzinie były już przypadki czerniaka lub innych nowotworów skóry, czy osoby które mają jasną karnację, liczne piegi, rude lub blond włosy, niebieskie, zielone lub piwne oczy. Zmiany barwnikowe skóry i oparzenia słoneczne, szczególnie te doznane w dzieciństwie i we wczesnej młodości także mogą przyczynić się do rozwoju nowotworu.

Lekarze oceniają znamiona zgodnie z tzw. systemem ABCDE, który każdy może też stosować w domu. Warto regularnie kontrolować stan swojej skóry. To daje szansę rozpoznać zmianę wcześnie, kiedy 9 na 10 nowotworów można wyleczyć chirurgicznie. Sukces w walce z czerniakiem zależy od czujności pacjenta, który powinien obserwować swoje ciało. Zmiana tylko jednego parametru powinna skutkować wizytą u dermatologa:

A jak asymetryczny kształt - łagodne zmiany są zwykle okrągłe lub owalne, a czerniak ma nieregularny kształt, jest asymetryczny w każdym kierunku.
B jak nieregularne brzegi - które w czerniaku są zwykle nierówne lub postrzępione.
C jak nieregularny kolor (ang. color) - nie każdy czerniak jest czarny, są również czerniaki jasnobrązowe, niebieskie, stalowe, często z niejednorodnym rozkładem barwnika.
D jak duża średnica (ang. diameter) - przekraczająca 5 mm lub dynamika zmian w budowie guza.
E jak wzniesienie lub ewolucja (ang. elevation lub evolution) - zmiana zaczyna wystawać ponad poziom sąsiadującego naskórka, nie musi być wyczuwalna jako zgrubienie, ale zmienia się lub powiększa.

Niestety nie wszystkie czerniaki odpowiadają temu opisowi. Samokontrola daje szansę wczesnego wykrycia nowotworu, ale nie zastąpi wizyty u dermatologa.

Dermatologa powinni odwiedzić ci pacjenci, których znamię lub znamiona mają najczęstsze kliniczne cechy czerniaka wymienione w tzw. Systemie ABCDE i wszyscy, którzy są zaniepokojeni wyglądem i dolegliwościami (np. świąd, pieczenie, krwawienie) ze strony znamion.

Aby zmniejszyć ryzyko zachorowań na czerniaka należy pamiętać o kilku pomocnych zasadach. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca:

Więcej informacji można znaleźć na www.raknroll.pl/czerniak oraz www.miastakontraczerniak.plNie ryzykuj !!!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce zaprasza do obejrzenia zamieszczonych poniżej trzech kilkunastosekundowych spotów edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień powstałych w ramach III edycji programu pt. "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych".

Przedstawione w spotach sytuacje z życia wzięte być może skłonią Państwa do refleksji i przyczynią się do zmiany zachowań.

Opracowała: Barbara GrynczelKonkurs dobrych praktyk w firmie

Konkurs Dobrych Praktyk pn. "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy" jest elementem europejskiej kampanii informacyjnej "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" prowadzonej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).

Konkurs ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw i organizacji aktywnie zarządzających bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzejącej się kadry pracowniczej oraz promowanie najlepszych rozwiązań w tym zakresie. Szukamy przykładów dobrych praktyk zapewniających pracownikom zachowanie zdrowia przez cały okres ich aktywności zawodowej, a także po przejściu na emeryturę, możliwych do zastosowania w innych organizacjach.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie firmy i organizacje, które w okresie ostatnich 5 lat wprowadziły w swoim przedsiębiorstwie zmianę związaną z zarządzaniem wiekiem lub ze zrównoważonym życiem zawodowym. Ważne jest, aby efekty tej zmiany były odczuwalne do dziś.

Na etapie krajowym zostaną przyznane 3 nagrody - vouchery na bezpłatne szkolenia na tematy związane z problematyką kampanii. Nagrodzone rozwiązania będą także opublikowane w prasie branżowej oraz na stronie internetowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Spośród laureatów krajowych Jury wybierze 2 najlepsze zgłoszenia do przekazania na poziom europejski.

Zgłoszenia są przyjmowane do 30 września 2016 r.

Wręczenie nagród laureatom edycji krajowej odbędzie się pod koniec października 2016 r. Ceremonię wręczenia nagród na etapie europejskim zaplanowano na wiosnę 2017 r.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy pobrać formularz wniosku, wypełnić go i przesłać na adres: focalpoint.pl@ciop.pl.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://bezpieczni.ciop.pl w zakładce "Konkurs".Bezpłatne szkolenia w ramach Projektu "Zapobieganie zakażeniom HVC"

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku uprzejmie informuję, iż w związku z realizowanym od 2012 r. przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym projektem "Zapobieganie zakażeniom HCV" rozpoczęto kolejną edycję bezpłatnych szkoleń stacjonarnych adresowanych do pracowników sektora ochrony zdrowia oraz pracowników sektora usług pozamedycznych . Jest to kontynuacja szkoleń, które we współpracy z 11 wojewódzkimi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, w tym Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku zrealizowane były w latach 2014-2015.

Obecnie organizacja szkoleń (w szczególności pozyskiwanie uczestników kursów stacjonarnych oraz przeprowadzenie wykładów) pozostaje w gestii organizatora szkoleń -firmy KDK. Pierwsze szkolenie odbędzie się dnia 19 lipca 2016r. w Centrum Kulturalnym Ojców Barnabitów przy ul. M. Smoluchowskiego 1 w Warszawie.

Na stronie internetowej www.szkoleniehcv.pzh.gov.pl organizator szkoleń zamieszcza na bieżąco listę kursów wraz z adresem i terminem ich realizacji. Na szkolenia nie obowiązuje rejonizacja. Szkolenia są finansowane ze środków Projektu "Zapobieganie zakażeniom HCV" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministra Zdrowia.

Szczegółowych informacji nt. 2 edycji szkoleń udziela przedstawiciel KDK p. Michał Moskal (e-mail: michal.moskal@kdkevents.pl, tel.: (22) 379-23-02, tel. kom.: 606 503 904, KDK Sp. z o.o. ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa).

Załącznik nr 1 - ZaproszenieKomunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 24.06.2016 r. dot. kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) prowadzony jest serwis kąpieliskowy dostępny pod adresem http://sk.gis.gov.pl/. Jest to serwis informacyjny o jakości wody w kąpieliskach, przedstawiający na mapie Polski wykaz wszystkich wyznaczonych uchwałami rad gmin kąpielisk. W Serwisie kąpieliskowym znajdują się przede wszystkim informacje o jakości wody w kąpieliskach i ich infrastrukturze. Dane zamieszczane na stronie Serwisu kąpieliskowego aktualizowane są na bieżąco.

W załączeniu:

Komunikat GIS z dnia 24.06.2016 r. dot. kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli z dnia 24.06.2016 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce uprzejmie informuje, że 31 maja obchodzony jest
ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU.

Tegorocznym obchodom Światowego Dnia bez Tytoniu przyświeca hasło: "Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych - fakty i wyzwania".

Światowy Dzień bez Tytoniu ma przypomnieć i wzmóc wysiłki na rzecz ograniczenia produkcji, sprzedaży i używania wyrobów tytoniowych oraz uświadomić o negatywnych zdrowotnych i ekonomicznych następstwach palenia tytoniu.

Światowa Organizacja Zdrowia corocznie nagłaśnia problem szkodliwości palenia tytoniu, występowania wczesnych i późnych skutków uzależnienia od nikotyny, podaje dane statystyczne zachorowań na choroby odtytoniowe, śmiertelności gł. z powodu chorób nowotworowych nikotynozależnych, wskazuje na problem szerokiej i łatwej dostępności papierosów dla dzieci i młodzieży, globalnej reklamy koncernów tytoniowych i ich produktów.

Tegoroczny aspekt walki z globalną epidemią nikotynizmu to przygotowanie państw - sygnatariuszy na wprowadzeni nowych, jednolitych, wystandaryzowanych opakowań wyrobów tytoniowych. Takie rozwiązanie ma przyczynić się do zmniejszenia popytu na papierosy, zmniejszyć ich atrakcyjność dzięki niepozornej, bezbarwnej szacie graficznej. Opakowanie ma zawierać treści ostrzegawcze i uświadamiające o zdrowotnych następstwach palenia tytoniu. Jest to świetna okazja do całkowitego rozstania się z nałogiem.

Co roku z powodu palenia papierosów i narażenia na oddziaływanie dymu tytoniowego umiera niemal 6 milionów osób (jeden zgon co sześć sekund). 63% zgonów jest spowodowanych przez choroby niezakaźne (ang. noncommunicable diseases -NCD), których jednym z głównych czynników ryzyka jest palenie papierosów (niechlubne pierwsze miejsce należy do nadciśnienia tętniczego).

Z okazji Dnia bez Papierosa komunikat wydał również sekretariat ONZ, w którym podaje się zastraszające dane: "dzięki kontroli tytoniu, możemy przejść ważną drogę w kierunku powstrzymania rozwoju wielu z przewlekłych schorzeń, w tym raka i chorób serca.

Palenie tytoniu zabiło około 100 milionów ludzi w XX wieku, o ile nie będziemy działać, może zabić do miliarda ludzkich istnień w tym stuleciu".

Jeśli chodzi o Polskę, co roku 70 000 mieszkańców naszego kraju umiera z powodu palenia tytoniu, a kolejne8 000 zgonów jest spowodowanych biernym paleniem.

Papierosów nie można palić "bezkarnie". Palacze częściej zapadają na: nowotwory jamy ustnej, gardła, krtani, płuc oraz innych narządów, choroby układu krążenia, udary, choroby układu oddechowego (np. przewlekłą chorobę obturacyjną płuc), chorobę Crohna, osteoporozę, chorobę Alzheimera, a także nowotwory szyjki macicy, trzustki i nerki.

Zakazy palenia w miejscach publicznych i wszelkich miejscach, w których mogą przebywać osoby narażone na bierne palenie, stają się coraz popularniejsze.

W Polsce obowiązuje zakaz palenia w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych, zakładach pracy oraz innych pomieszczeniach użytku publicznego, ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do wypoczynku i zabawy dzieci, na przystankach komunikacji miejskiej i w środkach publicznego transportu oraz na dworcach.

Światowy Dzień bez Tytoniu to odpowiednia chwila do walki, w której nagrodą jest życie i zdrowie każdego człowieka.Kampania "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie"

Kampania prowadzona w latach 2016-2017 "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" poświęcona jest tematyce zarządzania wiekiem w pracy i zrównoważonemu życiu zawodowemu. Organizatorem akcji jest Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), a koordynatorem Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.
Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na znaczenie zrównoważonego życia zawodowego w kontekście starzenia się pracowników.

Częścią kampanii "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" jest Konkurs Dobrych Praktyk w dziedzinie BHP , do którego organizatorzy zapraszają również małe i średnie przedsiębiorstwa.

Konkurs jest organizowany przez EU-OSHA we współpracy z państwami członkowskimi i prezydencją Rady UE i ma na celu wskazanie wyróżniających się i innowacyjnych działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Konkurs dobrych praktyk służy również jako platforma wymiany i promocji dobrych praktyk w całej Europie. Ma na celu wskazanie wiodących przykładów organizacji prowadzących aktywne zarządzanie BHP w kontekście starzenia się pracowników.

Szczegółowe informacje nt. kampanii znajdują się na stronie: https://www.healthy-workplaces.eu i https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards oraz pod numerem telefonu 22 623 36 77 (CIOP-PIB).

Najlepiej oglądać w rozdzielczości co najmniej 1024x768 w przeglądarkach innych niż Internet Explorer.

Wykonanie i administracja: Marek Mozyrski
administracja od 04.2014: Michał Rafałowicz