STRONA NIEAKTUALNA!
ZA CHWILĘ NASTĄPI PRZEKIEROWANIE NA AKTUALNĄ STRONĘ POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W SOKÓŁCE:
https://www.gov.pl/web/psse-sokolka