Ustaw jako stronę startową

roku,

 


AKTUALNOŚCI:
7 kwietnia - Światowy Dzień Zdrowia 2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce informuje, że w roku 2017 Światowy Dzień Zdrowia poświęcony będzie tematyce depresji.

7 kwietnia, jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie zdrowia publicznego - Światowy Dzień Zdrowia, obchodzony co roku w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Hasło tegorocznej kampanii: "Depresja - porozmawiajmy o niej".

Zwykła rozmowa zazwyczaj jest pierwszym krokiem do wyzwolenia działań na rzecz zdrowia.

Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na aktywność w życiu społecznym osób dotkniętych tą chorobą.

Prowadzi również do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi oraz do utraty zdolności radzenia w życiu. W najgorszym przypadku depresja może być przyczyną samobójstw, które znajdują się na drugim miejscu jako przyczyna zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat.

Jednak depresji można zapobiegać i można ją leczyć. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać lub leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy.

Ogólnym celem kampanii , która rozpoczyna się 10 października 2016 czyli w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego jest doprowadzenie do tego, aby we wszystkich krajach więcej osób cierpiących na depresję szukało pomocy i ją otrzymało.

Realizując swoje zadania staramy się osiągnąć jak najlepsze efekty. Uważamy, że społeczeństwo powinno więcej wiedzieć o depresji, jej przyczynach i możliwych konsekwencjach, jak również o tym, jaka jest lub może być dostępna pomoc w celu zapobiegania depresji lub jej leczenia.

Osoby dotknięte depresją szukają pomocy, a dzięki większej świadomości dobrze poinformowanych ich rodzin, przyjaciół i znajomych otrzymają odpowiednią pomoc.

Główne założenie kampanii

Głównym założeniem kampanii jest wskazanie, jak ważne jest mówienie o depresji. Nawiązywanie do tematu depresji, rozmowa z członkiem rodziny, przyjacielem lub pracownikiem opieki zdrowotnej czy też w większej grupie (w szkole, miejscu pracy, miejscach spotkań towarzyskich, w mediach informacyjnych, w blogach , w mediach społecznościowych), powinno zachęci większą liczbę osób chorych na depresję do szukania pomocy.
"Melanż. Oczekiwania vs. Rzeczywistość"
II -III 2017
ogólnopolska kampania realizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Kampania adresowana jest do młodzieży, a także do rodziców, opiekunów i pedagogów.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek oraz uzmysłowienie dorosłym skali problemu.

Jak wynika z przeprowadzonych w styczniu 2017 roku badań, 90% polskich nastolatków ma za sobą pierwsze doświadczenia z alkoholem, dwie trzecie paliło przynajmniej raz w swoim życiu papierosy, a co trzeci marihuanę i substancje podobne.

Dla potrzeb kampanii powstała strona internetowa http://melanz.tv/kampania, na której znajdują się spoty video przeznaczone dla młodzieży i szereg materiałów edukacyjnych pomagających m.in. zrozumieć, jak rozmawiać z nastolatkami o używkach oraz jak rozpoznać pierwsze oznaki uzależnienia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce nakłania do refleksji i zachęca do obejrzenia spotów oraz zapoznania się ze stroną internetową kampanii.

Opracowała Barbara GrynczelOcena sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi na terenie powiatu sokólskiego od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku oraz w porównywalnym okresie 2015 rokuKampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta przypomina".

Adresowana jest do wszystkich osób, jak i tych, które spotykają się z problemami korzystając z opieki zdrowotnej. Każdy w pewnej chwili może stać się pacjentem i powinien wiedzieć jak poradzić sobie w polskiej służbie zdrowia. W tym celu Rzecznik Praw Pacjenta- (centralny organ rządowy, który został powołany do ochrony praw pacjenta) opracował trzy spoty internetowe dostarczające niezbędnej wiedzy.

  • Pierwszy dotyczy praw pacjenta do informacji i wyrażania zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
  • Drugi dotyczy praw pacjenta do intymności i godności, poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
  • Trzeci dotyczy praw pacjenta do dokumentacji medycznej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce wspierając działania kampanijne zachęca mieszkańców powiatu do zapoznania się z przedstawionymi powyżej materiałami. Wiedza o przysługujących pacjentom prawach może wyjaśnić wiele kwestii, przyczynić się do rozwiązania szeregu problemów, z którymi borykają się pacjenci, jak też zapobiec powstawaniu tych problemów.ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM HBV I HCV

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce informuje o uruchomieniu przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny drugiej edycji bezpłatnych szkoleń stacjonarnych adresowanych do pracowników sektora ochrony zdrowia oraz pracowników sektora usług pozamedycznych.Nowa kampania społeczna związana z czerniakiem

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce informuje o kampanii społecznej dotyczącej profilaktyki i edukacji w zakresie czerniaka skóry.

Celem kampanii "CZERNIAK to może być TO. Sprawdź TO" jest zmiana podejścia i postaw ogółu społeczeństwa. Większość Polaków wie, co to jest czerniak, ale tylko co 6 z nich zbadał się u dermatologa lub onkologa, a 85% Polaków nigdy nie odwiedziło lekarza, by zbadać podejrzane znamię.

Czerniak jest jednym z najgroźniejszych nowotworów skóry. Ze względu na wyjątkową złośliwość tego "raka" największą rolę w walce z nim odgrywa profilaktyka i wczesne rozpoznanie choroby. Wczesne wykrycie zmiany nowotworowej pozwala w 90 proc. przypadków czerniaka wyleczyć go chirurgicznie. Tymczasem w Polsce czerniaka rozpoznaje się zbyt późno, dlatego 1 na 3 pacjentów umiera z powodu tej choroby.

Typowy czerniak to zmiana, która rozwinęła się na skórze, na której nie znajdowały się wcześniej znamiona barwnikowe (tzw. pieprzyki) lub jest zmianą istniejącego już znamienia. Charakteryzuje się asymetrycznym kształtem, nierównym brzegiem, niejednorodnym zabarwieniem oraz średnicą przekraczającą 5 mm.

Na czerniaka może zachorować każdy ale najbardziej narażone są na niego osoby korzystające z solarium, opalające się z dużym trudem lub wcale, osoby u których w rodzinie były już przypadki czerniaka lub innych nowotworów skóry, czy osoby które mają jasną karnację, liczne piegi, rude lub blond włosy, niebieskie, zielone lub piwne oczy. Zmiany barwnikowe skóry i oparzenia słoneczne, szczególnie te doznane w dzieciństwie i we wczesnej młodości także mogą przyczynić się do rozwoju nowotworu.

Lekarze oceniają znamiona zgodnie z tzw. systemem ABCDE, który każdy może też stosować w domu. Warto regularnie kontrolować stan swojej skóry. To daje szansę rozpoznać zmianę wcześnie, kiedy 9 na 10 nowotworów można wyleczyć chirurgicznie. Sukces w walce z czerniakiem zależy od czujności pacjenta, który powinien obserwować swoje ciało. Zmiana tylko jednego parametru powinna skutkować wizytą u dermatologa:

A jak asymetryczny kształt - łagodne zmiany są zwykle okrągłe lub owalne, a czerniak ma nieregularny kształt, jest asymetryczny w każdym kierunku.
B jak nieregularne brzegi - które w czerniaku są zwykle nierówne lub postrzępione.
C jak nieregularny kolor (ang. color) - nie każdy czerniak jest czarny, są również czerniaki jasnobrązowe, niebieskie, stalowe, często z niejednorodnym rozkładem barwnika.
D jak duża średnica (ang. diameter) - przekraczająca 5 mm lub dynamika zmian w budowie guza.
E jak wzniesienie lub ewolucja (ang. elevation lub evolution) - zmiana zaczyna wystawać ponad poziom sąsiadującego naskórka, nie musi być wyczuwalna jako zgrubienie, ale zmienia się lub powiększa.

Niestety nie wszystkie czerniaki odpowiadają temu opisowi. Samokontrola daje szansę wczesnego wykrycia nowotworu, ale nie zastąpi wizyty u dermatologa.

Dermatologa powinni odwiedzić ci pacjenci, których znamię lub znamiona mają najczęstsze kliniczne cechy czerniaka wymienione w tzw. Systemie ABCDE i wszyscy, którzy są zaniepokojeni wyglądem i dolegliwościami (np. świąd, pieczenie, krwawienie) ze strony znamion.

Aby zmniejszyć ryzyko zachorowań na czerniaka należy pamiętać o kilku pomocnych zasadach. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca:

  • Ograniczenie przebywania na słońcu w godzinach 11-16,
  • Noszenie odzieży, nakryć głowy i okularów z filtrami, które chronią przed słońcem,
  • Używanie kremów z wysokimi filtrami UVA i UVB na całe ciało,
  • Rezygnację z opalania się w solarium.

Więcej informacji można znaleźć na www.raknroll.pl/czerniak oraz www.miastakontraczerniak.plNie ryzykuj !!!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce zaprasza do obejrzenia zamieszczonych poniżej trzech kilkunastosekundowych spotów edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień powstałych w ramach III edycji programu pt. "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych".

Przedstawione w spotach sytuacje z życia wzięte być może skłonią Państwa do refleksji i przyczynią się do zmiany zachowań.

Opracowała: Barbara GrynczelKonkurs dobrych praktyk w firmie

Konkurs Dobrych Praktyk pn. "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy" jest elementem europejskiej kampanii informacyjnej "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" prowadzonej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).

Konkurs ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw i organizacji aktywnie zarządzających bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzejącej się kadry pracowniczej oraz promowanie najlepszych rozwiązań w tym zakresie. Szukamy przykładów dobrych praktyk zapewniających pracownikom zachowanie zdrowia przez cały okres ich aktywności zawodowej, a także po przejściu na emeryturę, możliwych do zastosowania w innych organizacjach.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie firmy i organizacje, które w okresie ostatnich 5 lat wprowadziły w swoim przedsiębiorstwie zmianę związaną z zarządzaniem wiekiem lub ze zrównoważonym życiem zawodowym. Ważne jest, aby efekty tej zmiany były odczuwalne do dziś.

Na etapie krajowym zostaną przyznane 3 nagrody - vouchery na bezpłatne szkolenia na tematy związane z problematyką kampanii. Nagrodzone rozwiązania będą także opublikowane w prasie branżowej oraz na stronie internetowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Spośród laureatów krajowych Jury wybierze 2 najlepsze zgłoszenia do przekazania na poziom europejski.

Zgłoszenia są przyjmowane do 30 września 2016 r.

Wręczenie nagród laureatom edycji krajowej odbędzie się pod koniec października 2016 r. Ceremonię wręczenia nagród na etapie europejskim zaplanowano na wiosnę 2017 r.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy pobrać formularz wniosku, wypełnić go i przesłać na adres: focalpoint.pl@ciop.pl.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://bezpieczni.ciop.pl w zakładce "Konkurs".Bezpłatne szkolenia w ramach Projektu "Zapobieganie zakażeniom HVC"

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku uprzejmie informuję, iż w związku z realizowanym od 2012 r. przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym projektem "Zapobieganie zakażeniom HCV" rozpoczęto kolejną edycję bezpłatnych szkoleń stacjonarnych adresowanych do pracowników sektora ochrony zdrowia oraz pracowników sektora usług pozamedycznych . Jest to kontynuacja szkoleń, które we współpracy z 11 wojewódzkimi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, w tym Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku zrealizowane były w latach 2014-2015.

Obecnie organizacja szkoleń (w szczególności pozyskiwanie uczestników kursów stacjonarnych oraz przeprowadzenie wykładów) pozostaje w gestii organizatora szkoleń -firmy KDK. Pierwsze szkolenie odbędzie się dnia 19 lipca 2016r. w Centrum Kulturalnym Ojców Barnabitów przy ul. M. Smoluchowskiego 1 w Warszawie.

Na stronie internetowej www.szkoleniehcv.pzh.gov.pl organizator szkoleń zamieszcza na bieżąco listę kursów wraz z adresem i terminem ich realizacji. Na szkolenia nie obowiązuje rejonizacja. Szkolenia są finansowane ze środków Projektu "Zapobieganie zakażeniom HCV" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Ministra Zdrowia.

Szczegółowych informacji nt. 2 edycji szkoleń udziela przedstawiciel KDK p. Michał Moskal (e-mail: michal.moskal@kdkevents.pl, tel.: (22) 379-23-02, tel. kom.: 606 503 904, KDK Sp. z o.o. ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa).

Załącznik nr 1 - ZaproszenieKomunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 24.06.2016 r. dot. kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) prowadzony jest serwis kąpieliskowy dostępny pod adresem http://sk.gis.gov.pl/. Jest to serwis informacyjny o jakości wody w kąpieliskach, przedstawiający na mapie Polski wykaz wszystkich wyznaczonych uchwałami rad gmin kąpielisk. W Serwisie kąpieliskowym znajdują się przede wszystkim informacje o jakości wody w kąpieliskach i ich infrastrukturze. Dane zamieszczane na stronie Serwisu kąpieliskowego aktualizowane są na bieżąco.

W załączeniu:

Komunikat GIS z dnia 24.06.2016 r. dot. kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli z dnia 24.06.2016 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce uprzejmie informuje, że 31 maja obchodzony jest
ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU.

Tegorocznym obchodom Światowego Dnia bez Tytoniu przyświeca hasło: "Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych - fakty i wyzwania".

Światowy Dzień bez Tytoniu ma przypomnieć i wzmóc wysiłki na rzecz ograniczenia produkcji, sprzedaży i używania wyrobów tytoniowych oraz uświadomić o negatywnych zdrowotnych i ekonomicznych następstwach palenia tytoniu.

Światowa Organizacja Zdrowia corocznie nagłaśnia problem szkodliwości palenia tytoniu, występowania wczesnych i późnych skutków uzależnienia od nikotyny, podaje dane statystyczne zachorowań na choroby odtytoniowe, śmiertelności gł. z powodu chorób nowotworowych nikotynozależnych, wskazuje na problem szerokiej i łatwej dostępności papierosów dla dzieci i młodzieży, globalnej reklamy koncernów tytoniowych i ich produktów.

Tegoroczny aspekt walki z globalną epidemią nikotynizmu to przygotowanie państw - sygnatariuszy na wprowadzeni nowych, jednolitych, wystandaryzowanych opakowań wyrobów tytoniowych. Takie rozwiązanie ma przyczynić się do zmniejszenia popytu na papierosy, zmniejszyć ich atrakcyjność dzięki niepozornej, bezbarwnej szacie graficznej. Opakowanie ma zawierać treści ostrzegawcze i uświadamiające o zdrowotnych następstwach palenia tytoniu. Jest to świetna okazja do całkowitego rozstania się z nałogiem.

Co roku z powodu palenia papierosów i narażenia na oddziaływanie dymu tytoniowego umiera niemal 6 milionów osób (jeden zgon co sześć sekund). 63% zgonów jest spowodowanych przez choroby niezakaźne (ang. noncommunicable diseases -NCD), których jednym z głównych czynników ryzyka jest palenie papierosów (niechlubne pierwsze miejsce należy do nadciśnienia tętniczego).

Z okazji Dnia bez Papierosa komunikat wydał również sekretariat ONZ, w którym podaje się zastraszające dane: "dzięki kontroli tytoniu, możemy przejść ważną drogę w kierunku powstrzymania rozwoju wielu z przewlekłych schorzeń, w tym raka i chorób serca.

Palenie tytoniu zabiło około 100 milionów ludzi w XX wieku, o ile nie będziemy działać, może zabić do miliarda ludzkich istnień w tym stuleciu".

Jeśli chodzi o Polskę, co roku 70 000 mieszkańców naszego kraju umiera z powodu palenia tytoniu, a kolejne8 000 zgonów jest spowodowanych biernym paleniem.

Papierosów nie można palić "bezkarnie". Palacze częściej zapadają na: nowotwory jamy ustnej, gardła, krtani, płuc oraz innych narządów, choroby układu krążenia, udary, choroby układu oddechowego (np. przewlekłą chorobę obturacyjną płuc), chorobę Crohna, osteoporozę, chorobę Alzheimera, a także nowotwory szyjki macicy, trzustki i nerki.

Zakazy palenia w miejscach publicznych i wszelkich miejscach, w których mogą przebywać osoby narażone na bierne palenie, stają się coraz popularniejsze.

W Polsce obowiązuje zakaz palenia w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych, zakładach pracy oraz innych pomieszczeniach użytku publicznego, ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do wypoczynku i zabawy dzieci, na przystankach komunikacji miejskiej i w środkach publicznego transportu oraz na dworcach.

Światowy Dzień bez Tytoniu to odpowiednia chwila do walki, w której nagrodą jest życie i zdrowie każdego człowieka.Kampania "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie"

Kampania prowadzona w latach 2016-2017 "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" poświęcona jest tematyce zarządzania wiekiem w pracy i zrównoważonemu życiu zawodowemu. Organizatorem akcji jest Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy ( EU-OSHA), a koordynatorem Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.
Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na znaczenie zrównoważonego życia zawodowego w kontekście starzenia się pracowników.

Częścią kampanii "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" jest Konkurs Dobrych Praktyk w dziedzinie BHP , do którego organizatorzy zapraszają również małe i średnie przedsiębiorstwa.

Konkurs jest organizowany przez EU-OSHA we współpracy z państwami członkowskimi i prezydencją Rady UE i ma na celu wskazanie wyróżniających się i innowacyjnych działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Konkurs dobrych praktyk służy również jako platforma wymiany i promocji dobrych praktyk w całej Europie. Ma na celu wskazanie wiodących przykładów organizacji prowadzących aktywne zarządzanie BHP w kontekście starzenia się pracowników.

Szczegółowe informacje nt. kampanii znajdują się na stronie: https://www.healthy-workplaces.eu i https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards oraz pod numerem telefonu 22 623 36 77 (CIOP-PIB).Aktualności archiwalne:         >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Liczba odwiedzin od 10.2015:
Darmowy licznik odwiedzin


Najlepiej oglądać w rozdzielczości co najmniej 1024x768 w przeglądarkach innych niż Internet Explorer.

Wykonanie i administracja: © Marek Mozyrski
administracja od 04.2014: Michał Rafałowicz